Skip to content

Beheer en onderhoud

Organisaties die vastgoed beheren willen de waarde van hun gebouwen in stand houden én optimaal benutten. Daarnaast krijgen beheerders van maatschappelijk vastgoed steeds complexere vraagstukken op het gebied van innoveren en verduurzamen op hun bord. Daarom is het belangrijk om uw beleidsplannen en planning van onderhoud en beheer van uw panden op orde te hebben. U wilt overzicht om zaken op zowel lange maar ook op middellange en korte termijn beheersbaar te houden. Wij helpen door uw vraagstukken op dat gebied op te lossen en doelen te behalen. Van het opstellen van een MJOP tot en met coördinatie van uw werkzaamheden. 

Resultaatgericht werken

Geplande werkzaamheden voorkomen veel adhoc onderhoudsvragen van huurders. Zodat u zich als verhuurder zorgeloos bezig kan houden met het verhuren en beheren van uw vastgoed. Om complexe strategische beheerplannen te vertalen naar tactische en vervolgens naar succesvolle operationele trajecten is kennis nodig.

Vastgoedbeheer, een breed begrip

Wij bieden graag de juiste hulp bij bijvoorbeeld het uitwerken van strategische plannen naar tactisch niveau, maar ook voor operationele zaken als het maken van vaste afspraken met installateurs, bouwkundige bedrijven, afhandeling van facturatie enz. Dusdanig dat uw woningcorporaties zich zorgeloos bezig kan houden met de corebusiness, het verhuren van vastgoed en alle strategische stappen die daarmee gepaard gaan. Onze gedegen vakkennis en ruim twintig jaar ervaring zetten we graag in voor het;

  • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplannen en -begroting,
  • uitvoeren van conditiemetingen, maken van financiële doorrekeningen,
  • beleid vertalen naar uitvoering,
  • contractmanagement en -beheer, opstellen contracten,
  • wegzetten en coördineren van onderhoudswerkzaamheden 

Verduurzamen en innoveren

Ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Innovaties dienen zich met grote regelmaat aan. Snel kunnen schakelen en voorbereid zijn op de toekomst vraagt om inzicht in verbetertrajecten. Denkt u maar eens aan EPA-adviezen, subsidie aanvragen, specialistische technische onderzoeken, BOEI inspecties als basis voor een toekomstgericht advies enz. Wij bieden u inzicht precies waar dat nodig is. Zodat u weet wat u kunt verwachten en wanneer u actie kunt ondernemen om het beoogde resultaat te behalen.

Solar management systeem

Dat doen we ook graag voor uw duurzame installaties zoals het monitoren van zonnepanelen voor huurder en verhuurder. Met een professioneel solar managementsysteem zorgen we ervoor dat er continue bewaking en aandacht is voor de opbrengst van uw zonnepanelen. Want hoe jammer is het als uw dure installaties onverwacht uitvallen. Langdurige uitval wordt voorkomen waardoor u kunt rekenen op de maximale opbrengst van uw zonnepanelen.