Skip to content

Diensten

Vastgoedmanagement

Goede weloverwogen keuzes maken voor de toekomst van een pand of complex kan lastig zijn. Wij helpen je de juiste keuzes maken.

Wij geven een helder advies en ondersteunen bij het opstellen van beslisdocumenten. En uiteraard begeleiden wij graag het implementatietraject binnen of buiten jouw organisatie.

Projectmanagement

Heb je plannen voor verbouwing, herbestemming, nieuwbouw, aan- of verkoop of sloop?

Wij ondersteunen vanaf initiatief tot en met beheer. Alles onder één dak en één aanspreekpunt. Wij zetten net dat stapje extra om het beoogde resultaat naar ieders tevredenheid te behalen. 

Vastgoedbeheer

Beheer van vastgoed is een breed begrip. Door onze jarenlange ervaring bieden wij de juiste hulp.

  • Het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsbegroting,
  • uitvoeren van conditiemetingen, maken van financiële doorrekeningen,
  • beleid vertalen naar uitvoering,
  • contractmanagement en -beheer, opstellen contracten,
  • wegzetten van opdrachten voor onderhoud,
  • coördinatie van onderhoudswerkzaamheden.

Kortom jouw beheer van A tot Z geregeld. 

Verduurzaming

Verduurzaming neemt een bijzondere plek in. Ook jij staat (binnenkort) voor de uitdaging om energetische maatregelen te treffen.

Energielabels, scenario-onderzoeken naar de juiste verduurzamingsslag, lange termijnvisies.

Wij kijken niet alleen naar het hier en nu. Samen richten wij de blik op de toekomst zodat te maken keuzes ook voor de lange termijn volstaan.