Skip to content

Wie zijn wij

Patrick en Wilko, verbinders in vastgoed.

Wij bundelden in september 2020 onze krachten om ervoor te zorgen dat complexe vastgoedvraagstukken worden vertaald naar maakbare projecten. Dat doen we door complexiteit terug te brengen naar heldere en begrijpelijke adviezen, processen en uitvoeringskaders. Als twee ondernemende professionals die het vakmanschap op het gebied van vastgoed- en projectmanagement verstaan, zorgen we voor verbinding bij ontwikkeling, onderhoud en beheer. Samen succesvol vastgoedprojecten realiseren is ons uitgangspunt. 

Verbinders in vastgoed. Omdat het verbinden van mensen en processen noodzakelijk is om collectieve doelstellingen succesvol te realiseren. Wij bieden dan ook totaaloplossingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed voor eigenaren, gebruikers en beheerders als;

  • Woningcorporaties
  • Gemeenten
  • Zorginstellingen
  • Religieus erfgoed.
Partijen kunnen rekenen op de inzet van ruim twintig jaar kennis en ervaring om vastgoedprojecten succesvol te realiseren. Dat doen we door het volgen van de juiste processen en het verbinden van professionele partijen. We wijzen u op mogelijke risico’s en sluiten deze waar mogelijk uit. Door proactief met u mee te denken en de brede kennis en ervaring van alle betrokken partijen optimaal te benutten, zorgen we voor een krachtige verbinding tussen alle betrokkenen. Resultaat is een logisch gevolg.  

Patrick van den Bergh

Het bieden van oplossingen om een optimum in gebouw, eigenaar en gebruiker tot stand te brengen.

Dat maakt mijn werk dagelijks prikkelend en interessant. Met een eigentijdse visie richt ik me graag op het gezamenlijk belang, planmatig, constructief en effectief. Door het verbinden van mensen en processen realiseren we collectieve doelstellingen en inspireren we zorgvuldig gevormde teams naar een hechte samenwerking met als doel resultaat!

 

Wilko van Kuijk

Het aanpakken van lastige vraagstukken is mijn uitdaging!

Complexe vraagstukken omzetten naar begrijpelijke adviezen en processen. De verbinding maken tussen strategisch en operationeel niveau. Dat kunnen we bij Advim als geen ander omdat we al jarenlang bekend zijn met het gehele speelveld van vastgoed. Die kennis en ervaring zet ik maar wat graag in. Voortvarend en helder advies zodat strategie op operationeel niveau kan worden uitgevoerd. Altijd met focus op uw resultaat. 

Wat ons bewoog om ADVIM te starten:

Wij hebben dezelfde intenties op het zakelijk vlak. Wij herkenden veel vragen die spelen bij diverse netwerkpartijen en opdrachtgevers. Vragen die zich veelal laten samenvatten in de behoefte van ontzorging, ondersteuning en een versnelling teweeg brengen zodat organisaties zich meer en meer kunnen richten op hun corebusiness. Een behoefte waarin ADVIM Vastgoed een totaaloplossing biedt; die wij graag willen invullen. Samenwerking staat daarbij centraal. Wij zijn er van overtuigd dat wij samen met jou verder komen. Want alleen ga je misschien harder, samen kom je verder!