Het beste advies

Als vastgoedprofessionals hebben we één doel: het beste advies voor jou. Over beleid en processen, altijd met aandacht voor efficiency.

Altijd maatwerk

Ieder project is uniek. We leveren maatwerk, afgestemd op de uitgestippelde koers en meerjarenplannen van je organisatie.

Resultaat is heilig

Met jouw specifieke doelen als kompas boeken we succes in de realisatie van je vastgoedopgave.

De schakel tussen beleid en uitvoering. Wij adviseren, regisseren en realiseren. En bieden daardoor continuïteit in duurzaam bezit.

Vastgoedverbinders

ADVIM spreekt door jarenlange ervaring de taal van opdrachtgevers, opdrachtnemer en eindgebruiker. We kennen de belangen en vertalen deze naar een gemeenschappelijk doel waardoor projecten de juiste aandacht krijgen.

Veilig, comfortabel wonen en het bieden van een thuis voor iedereen. ADVIM als verbinder tussen opdrachtgevers, experts, uitvoerders en eindgebruikers.

“Als je mensen zoekt die dingen voor elkaar kunnen boksen, dan moet je bij ADVIM zijn.”

“Zoveel kennis, kunde, rust en overzicht. Professionals met hart voor de volkshuisvesting

Expertise in eigen huis

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging op het gebied van verduurzamen en inspelen op het woningtekort. Bovendien is de wet- en regelgeving complex en hebben we te maken met schaarste aan (uitvoerend) personeel. Goed nieuws: onze professionals hebben de juiste kennis en ervaring om uw uitdaging aan te gaan.

Arbeidscapaciteit: snel en duurzaam

Duurzaamheid gaat verder dan een kwalitatief goede woningvoorraad. Ook de samenwerkingen die we aangaan richten we liefst duurzaam in. Door onze jarenlange ervaring spreken we de taal, waardoor we direct op behoeftes kunnen inspelen. We vullen ‘gaten’ in, zijn aanjager/katalysator in projecten en vormen een ideale flexibele schil in periodes van piekbelasting.

Je vastgoed in professionele handen

Het beheer van je vastgoed uitbesteden? Zodat je tijd overhoudt voor andere zaken? In de wetenschap dat je vastgoed in professionele handen is? Via een stappenplan voor professioneel gebouwenbeheer (met onze jarenlange ervaring als basis) creëren we een stabiele basis, met meetbare data die we inzetten voor onderhoudsactiviteiten. Voor de korte én de lange termijn.

Maatschappelijke impact telt

Mensen die in hun kracht staan, presteren beter. En dus dragen ze bij aan een kwalitatiever eindresultaat. Daarom verbinden we mensen en organisaties, met als doel: duurzame samenwerkingen. Samen bouwen we vervolgens aan fijne woon- en werkomgevingen.

Oog voor wet- en regelgeving

Vastgoedprojecten en wet- en regelgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe hou je het overzicht? En weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet? Onze interne en externe experts en juristen weten alles over thema’s als de omgevingswet, brandveiligheid, warmtevraag, vocht – schimmel, legionellapreventie en flora- en faunawetgeving.

Sturen op basis van Vastgoed-data

Data leveren concrete inzichten op, die cruciaal zijn voor het bepalen van strategieën en bedrijfsprocessen. Goede interpretatie en opvolging zijn dan wel vereisten. Onze data-experts leggen verbindingen tussen bedrijfsprocessen en zorgen voor gedegen datamanagement. Wat dat jou oplevert? Rust, overzicht en sturing op basis van heldere data.

Daadkracht door capaciteit

Heb je vastgoedvraagstukken die (veel te) lang op de stapel liggen? Uitdagingen die om voorrang vechten en om daadkracht vragen? We helpen je graag. We adviseren, regisseren en realiseren..

In teamverband creëer je altijd meer

Mensen die in hun kracht staan, presteren beter. Hetzelfde geldt voor teams: samen creëren we altijd een beter eindresultaat dan alleen. Daarom verbinden we mensen, afdelingen en organisaties, met als doel: duurzame samenwerkingen. Vervolgens bouwen we met gezamenlijke krachten aan fijne woon- , werk- en leefomgevingen.

Corporaties en huurders staan altijd centraal

Voor veel woningcorporaties is klanttevredenheid een groot goed. Ze meten dit dan ook periodiek. Wij gaan een stap verder: bij het vertalen van de portefeuillestrategie naar haalbare projectplannen inventariseren we de behoeften van huurders, als vertrekpunt voor projecten. Het resultaat: duurzame oplossingen met een ongekend brede draagkracht.

goede start

Juiste probleemanalyse. Opdracht formulering met realistische en meetbare doelen.

grip op proces

Vastgoedmanagment (advies 0 coordinatie – beheer)

maximaal resultaat binnen kaders

Duurzaam in verbinding staan met klanten.

Onze verbindingen

Als vastgoedprofessionals vinden we de antwoorden op multidisciplinaire vraagstukken voor dié gebouwen die net dat extra stukje aandacht nodig hebben.