Woningcorporaties worden geacht te zorgen voor genoeg, duurzame en toekomstbestendige woningen. Tegelijk spelen er diverse uitdagingen. Zoals het woningtekort, de behoefte aan lagere woonlasten, en CO2-uitstoot (bijvoorbeeld door verduurzaming van woningen). In dit spanningsveld is ondersteuning in vastgoedbeheer en -ontwikkeling een fijne optie.

Dankzij onze jarenlange ervaring weten we wat nodig is om vastgoed (regulier maar ook BOG, MOG, ZOG) doeltreffend te beheren en te ontwikkelen. Voor vandaag op morgen, maar ook met een doordachte visie voor de langere termijn.

Niet voor niets ondersteunden we al vele woningcorporaties in het aangaan van hun uitdagingen. En zonder uitzondering leidde de samenwerking tot een positieve impuls voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van sociale huurwoningen.

Vastgoedbeheer

Veel woningcorporaties baseren hun onderhoudsbegroting op theorie en verwachtingen. Maar die komen niet altijd overeen met de werkelijke situatie. Een goed zicht op de actuele staat van vastgoed is in onze optiek een sterkere basis voor een onderhoudsbegroting. Om de juiste keuzes te maken, én om (daardoor) te besparen op onderhoudskosten.

Vanuit onze rol als vastgoedbeheerders kunnen we voor woningcorporaties:

 • Plannen vertalen naar concreet beleid
 • Contracten opstellen en beheren (contractmanagement en -beheer)
 • Complexbeheerplannen opstellen
 • Meerjarenonderhoudsbegroting opstellen (die aansluit op de complexstrategie)
 • Dagelijks onderhoud regisseren, coördineren en controleren
 • Planmatig onderhoud regisseren, coördineren en controleren
 • Renovatieprojecten regisseren, coördineren en controleren
 • Kwaliteitsmetingen begeleiden (conditiemetingen)
 • Verduurzamingsprojecten initiëren en begeleiden (inclusief nazorg)

Vastgoedontwikkeling

We zijn je partner tijdens het gehele ontwikkeltraject, van de eerste plannen en initiatieven tot aan de realisatie en het leveren van klantgerichte nazorg. Dat doen we vanuit verschillende rollen, afhankelijk van je vraag als opdrachtgever. Immers: maatwerk oplossingen krijg je alleen door goed te communiceren en vooral goed te luisteren.

Vanuit een rol als conceptontwikkelaar, projectmanager of projectleider verbinden we afdelingen en gebruikers door:

 • Het ontwikkelen van concepten
 • Het vertalen van beleid naar concrete plannen
 • Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek
 • Het managen van projecten en processen
 • Het borgen van doeltreffende exploitatie

Onze verbindingen

Waarom kiezen voor ADVIM?

We gaan voor een duurzame relatie. In onze aanpak zijn we concreet en doortastend. Maar we zijn niet voor niets vastgoedverbinders: we investeren ook graag in relatiebeheer. Bijvoorbeeld tussen jou en je opdrachtnemers/ketenpartners. Doen zij wat ze beloven? Is hetgeen ze leveren ook datgene dat je nodig hebt? En hoe kunnen ze hun dienstverlening verbeteren?

Andersom geldt hetzelfde, want in onze visie is een goede samenwerking altijd tweerichtingsverkeer. Dus: hoe kun je als opdrachtgever zélf investeren in een duurzame relatie?

Meer weten over vastgoedbeheer en -ontwikkeling?

Vastgoed diensten

ADVIM adviseert, regisseert en realiseert in alle facetten van (maatschappelijk) vastgoed. Van vastgoedsturing tot verduurzamingsprojecten. Van opstellen beleid en processen tot implementatie. Van strategisch tot operationeel niveau. Van inkoop en ontwikkeling tot beheer.

Corporaties en huurders staan altijd centraal

Voor veel woningcorporaties is klanttevredenheid een groot goed. Ze meten dit dan ook periodiek. Wij gaan een stap verder: bij het vertalen van de portefeuillestrategie naar haalbare projectplannen inventariseren we de behoeften van huurders, als vertrekpunt voor projecten. Het resultaat: duurzame oplossingen met een ongekend brede draagkracht.

Je vastgoed in professionele handen

Het beheer van je vastgoed uitbesteden? Zodat je tijd overhoudt voor andere zaken? In de wetenschap dat je vastgoed in professionele handen is? Via een stappenplan voor professioneel gebouwenbeheer (met onze jarenlange ervaring als basis) creëren we een stabiele basis, met meetbare data die we inzetten voor onderhoudsactiviteiten. Voor de korte én de lange termijn.

Maatschappelijke impact telt

Mensen die in hun kracht staan, presteren beter. En dus dragen ze bij aan een kwalitatiever eindresultaat. Daarom verbinden we mensen en organisaties, met als doel: duurzame samenwerkingen. Samen bouwen we vervolgens aan fijne woon- en werkomgevingen.

Daadkracht door capaciteit

Heb je vastgoedvraagstukken die te lang op de stapel liggen? Uitdagingen die om voorrang vechten en om daadkracht vragen? We helpen je graag. We adviseren, regisseren en realiseren (voor korte of langere duur) en nemen zelfs je complete assetmanagement over.