Onze vastgoedverbinders ondersteunen woningcorporaties bij het aanpakken van diverse beleids- en procesvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, assetmanagement/vastgoedsturing, onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw (ontwikkeling en realisatie).

Daarnaast voorzien we je organisatie van tijdelijke capaciteit, bijvoorbeeld bij ziekte of vervanging van medewerkers. We zijn professionals met een positieve, constructieve grondhouding, die meer kunnen dan alleen op de winkel passen. We laten ons graag zien, kijken verder dan de opdracht en zetten een stap extra waar dat kan.

Gaan we voor je aan de slag? Dan conformeren we ons aan bij jouw koers behorende kaders en doelen. Onze jarenlange ervaring helpt ons daarbij. We kennen de wereld van vastgoedsturing -beheer en -ontwikkeling, begrijpen de uitdagingen binnen besluitvormingsprocessen en spreken de taal om die uitdagingen aan te gaan.

Overal inzetbaar

Je kunt ons inschakelen voor een interim rol op het gebied van organisatie, assetmanagement/vastgoedsturing, nieuwbouw (ontwikkeling en realisatie), onderhoud (PO, CO, DO) en verduurzaming (GO). Bijvoorbeeld in een van de volgende rollen:

Organisatie

 • Vastgoedregisseur
 • Manager Vastgoed
 • Teamleider Vastgoed
 • Beleidsmedewerker
 • Dataregisseur

Vastgoedsturing

 • Assetmanager
 • Vastgoed adviseur
 • Concept ontwikkelaar
 • Project ontwikkelaar
 • Projectmanager

Nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming

 • Projectleider
 • Contractmanager
 • Contractbeheer
 • Mutatieopzichter
 • Onderhoudscoördinator

Onze verbindingen

Waarom kiezen voor ADVIM?

We gaan voor een duurzame relatie. In onze aanpak zijn we concreet en doortastend. Maar we zijn niet voor niets vastgoedverbinders: we investeren ook graag in relatiebeheer. Bijvoorbeeld tussen jou en je opdrachtnemers/ketenpartners. Doen zij wat ze beloven? Is hetgeen ze leveren ook datgene dat je nodig hebt? En hoe kunnen ze hun dienstverlening verbeteren?

Andersom geldt hetzelfde, want in onze visie is een goede samenwerking altijd tweerichtingsverkeer. Dus: hoe kun je als opdrachtgever zélf investeren in een duurzame relatie?

De snelste weg naar interim vastgoedbeheer of -ontwikkeling

Vastgoed diensten

ADVIM adviseert, regisseert en realiseert in alle facetten van (maatschappelijk) vastgoed. Van vastgoedsturing tot verduurzamingsprojecten. Van opstellen beleid en processen tot implementatie. Van strategisch tot operationeel niveau. Van inkoop en ontwikkeling tot beheer.

Expertise in eigen huis

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging op het gebied van verduurzamen en inspelen op het woningtekort. Bovendien is de wet- en regelgeving complex en hebben we te maken met schaarste aan (uitvoerend) personeel. Goed nieuws: onze professionals hebben de juiste kennis en ervaring om uw uitdaging aan te gaan.

Arbeidscapaciteit: snel en duurzaam

Duurzaamheid gaat verder dan een kwalitatief goede woningvoorraad. Ook de samenwerkingen die we aangaan richten we liefst duurzaam in. Door onze jarenlange ervaring spreken we de taal, waardoor we direct op behoeftes kunnen inspelen. We vullen ‘gaten’ in, zijn aanjager/katalysator in projecten en vormen een ideale flexibele schil in periodes van piekbelasting.

Corporaties en huurders staan altijd centraal

Voor veel woningcorporaties is klanttevredenheid een groot goed. Ze meten dit dan ook periodiek. Wij gaan een stap verder: bij het vertalen van de portefeuillestrategie naar haalbare projectplannen inventariseren we de behoeften van huurders, als vertrekpunt voor projecten. Het resultaat: duurzame oplossingen met een ongekend brede draagkracht.

In teamverband creëer je altijd meer

Mensen die in hun kracht staan, presteren beter. Hetzelfde geldt voor teams: samen creëren we altijd een beter eindresultaat dan alleen. Daarom verbinden we mensen, afdelingen en organisaties, met als doel: duurzame samenwerkingen. Vervolgens bouwen we met gezamenlijke krachten aan fijne woon- , werk- en leefomgevingen.

Daadkracht door capaciteit

Heb je vastgoedvraagstukken die (veel te) lang op de stapel liggen? Uitdagingen die om voorrang vechten en om daadkracht vragen? We helpen je graag. We adviseren, regisseren en realiseren..