Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van vastgoed is uitdagend. Hoe zorg je dat je vastgoedportefeuille aan blijft sluiten bij de marktbehoefte? Waar moet vastgoedsturing en complexbeheer aan voldoen? Hoe ziet gedegen assetmanagement er in de praktijk uit? En op welke manier investeer je gericht in professioneel opdrachtgeverschap?

Een adviseur die met je meedenkt is in zulke gevallen geen overbodige luxe.

Met een schat aan ervaring in de volle breedte van het spectrum van vastgoedsturing en -beheer staan we je uitvoerend, tactisch en strategisch terzijde. Samen bepalen we de kaders voor jouw specifieke vraagstuk en zetten we scenario’s om in concrete, realiseerbare plannen. Of we geven door gedegen contractmanagement invulling aan professioneel opdrachtgeverschap.

Breed adviespakket

Je kunt ons bijvoorbeeld inschakelen voor advies over:

  • Vastgoedsturing
  • Assetmanagement
  • Verduurzamen van vastgoed (inclusief praktische keuzes maken in de uitvoering)
  • Vertalen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) naar een integrale onderhouds- en investeringsbegroting
  • Het transformeren van traditioneel opdrachtgeverschap naar ketengerichte samenwerking
  • Actualiseren/controleren van onderhoudsbegrotingen
  • Optimaliseren van vastgoedportefeuille
  • Contract- en leveranciersmanagement
  • Beleid en proces (zoals over inkoop, onderhoud, mutatie, ZAV, zonnepanelen, schuttingen, enzovoorts)

Onze verbindingen

Waarom kiezen voor ADVIM?

We gaan voor een duurzame relatie. In onze aanpak zijn we concreet en doortastend. Maar we zijn niet voor niets vastgoedverbinders: we investeren ook graag in relatiebeheer. Bijvoorbeeld tussen jou en je opdrachtnemers/ketenpartners. Doen zij wat ze beloven? Is hetgeen ze leveren ook datgene dat je nodig hebt? En hoe kunnen ze hun dienstverlening verbeteren?

Andersom geldt hetzelfde, want in onze visie is een goede samenwerking altijd tweerichtingsverkeer. Dus: hoe kun je als opdrachtgever zélf investeren in een duurzame relatie?

De snelste weg naar vastgoed advies

Vastgoed diensten

ADVIM adviseert, regisseert en realiseert in alle facetten van (maatschappelijk) vastgoed. Van vastgoedsturing tot verduurzamingsprojecten. Van opstellen beleid en processen tot implementatie. Van strategisch tot operationeel niveau. Van inkoop en ontwikkeling tot beheer.

Expertise in eigen huis

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging op het gebied van verduurzamen en inspelen op het woningtekort. Bovendien is de wet- en regelgeving complex en hebben we te maken met schaarste aan (uitvoerend) personeel. Goed nieuws: onze professionals hebben de juiste kennis en ervaring om uw uitdaging aan te gaan.

Oog voor wet- en regelgeving

Vastgoedprojecten en wet- en regelgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe hou je het overzicht? En weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet? Onze interne en externe experts en juristen weten alles over thema’s als de omgevingswet, brandveiligheid, warmtevraag, vocht – schimmel, legionellapreventie en flora- en faunawetgeving.

Sturen op basis van Vastgoed-data

Data leveren concrete inzichten op, die cruciaal zijn voor het bepalen van strategieën en bedrijfsprocessen. Goede interpretatie en opvolging zijn dan wel vereisten. Onze data-experts leggen verbindingen tussen bedrijfsprocessen en zorgen voor gedegen datamanagement. Wat dat jou oplevert? Rust, overzicht en sturing op basis van heldere data.

In teamverband creëer je altijd meer

Mensen die in hun kracht staan, presteren beter. Hetzelfde geldt voor teams: samen creëren we altijd een beter eindresultaat dan alleen. Daarom verbinden we mensen, afdelingen en organisaties, met als doel: duurzame samenwerkingen. Vervolgens bouwen we met gezamenlijke krachten aan fijne woon- , werk- en leefomgevingen.

Daadkracht door capaciteit

Heb je vastgoedvraagstukken die (veel te) lang op de stapel liggen? Uitdagingen die om voorrang vechten en om daadkracht vragen? We helpen je graag. We adviseren, regisseren en realiseren..